15. juli 2019
  |  Logg inn
Velkommen til Kvænangen menighet

 

   

 

Sekkemo kirke Skorpa kirke  Burfjord kirke


Her på nettsiden vår vil dere finne informasjon om gudstjenestene og alle kirkelige handlingene, samt informasjon om de ansatte.


kirken.no
Finn oss på Facebook
Gudstjenesteliste
Gudstjenester i soknet mai-juni - 6. mai 2019

12. mai kl 11.00: Sekkemo kirke
26. mai kl  11.00: Burfjord kirke
30. mai kl 18.00: Sekkemo kirke
2. juni kl 11.00: Burfjord kirke
7. juni kl 19.00: Sekkemo kirke (samtalegudstjeneste)
9. juni kl 11.00: Sekkemo kirke (konfirmasjonsgudstjeneste)
23. juni kl 17.00: Spildra

Endringer kan forekomme, så følg oss gjerne på vår facebookside og se våre annonser i Framtid i Nord.

 
Liste til menighetsrådsvalget - 6. mai 2019

Menighetsrådet har godkjent nominasjonskomiteens liste til høstens menighetsrådsvalg. Den endelige lista ser slik ut:

1. Jenny Sofie Fyhn Olsen, Burfjord
2. Ivan Johan Mathiassen, Jøkelfjord
3. Irene S. Mortensen, Badderen
4. Karstein Mortensen, Badderen
5. Elisabeth Hætta, Badderen
6. Harald O. Lindbach, Badderen
7. Reidar Eilertsen-Wassnes, Burfjord
8. Benedikte Steinsvik, Burfjord
9. Saxe O. Edvardsen, Alteidet
10. Rita G. Pedersen, Burfjord
11. Linda Rygh, Sørstraumen

 
Kontakt oss

Kvænangen Menighetskontor
Postboks 143
9169 Burfjord

Mobil: 41 34 66 90
Faks: 77 77 88 07
kirkeverge@kvanangenmenighet.no
Kirkeverge: Cornelia Olbrich

Menighetsrådsleder:

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - Onsdag kl. 09:00 - 15:00

Dagens bibelord