18. mars 2019
  |  Logg inn
Velkommen til Kvænangen menighet

 

   

 

Sekkemo kirke Skorpa kirke  Burfjord kirke


Her på nettsiden vår vil dere finne informasjon om gudstjenestene og alle kirkelige handlingene, samt informasjon om de ansatte.


kirken.no
Finn oss på Facebook
Gudstjenesteliste
Endringer i gudstjenestelista - 6. februar 2019

 annonseres i FiN og under "Nyheter" nedenfor

 
Januar 2019 - April 2019 - 6. februar 2019

 
Kontakt oss

Kvænangen Menighetskontor
Postboks 143
9169 Burfjord

Mobil: 41 34 66 90
Faks: 77 77 88 07
kirkeverge@kvanangenmenighet.no
Kirkeverge: Cornelia Olbrich

Menighetsrådsleder:

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - Onsdag kl. 09:00 - 15:00

Dagens bibelord