24. mai 2019
  |  Logg inn
Søk på kirkegårdene

Her kan du søke etter gravlagte på våre kirkegårder.

Gravferden skal skje innen 10 dager etter dødsdatoen. Det avsettes grav til gjenlevende ektefelle etter ønske.  For utesoknsbegravelse er kostnadene kr. 5000,- / grav / kistegrav, for unrengrav kr. 2000,-.    

Gravferd

Alt har si tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Likevel vil mange ha et ønske om å ta avskjed og til å ta fram minne enten for å gjøre eget liv rikere – eller å avslutte en historie.

Gravferd betyr mye for et reelt følesmessig avslutning med den døde. Sammen med båreandakten og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på ein individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i livet til den enkelte. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med, mulighet til å markere gravferden som en viktig hendelse i familien og vennekretsen. 


Gravferd er en seremoni knyttet til at noen er død. Den er ofte bygd opp rundt det å gi slipp på levningene til personen, for eksempel ved at de blir lagt i en grav eller kremert. En gravferd kan i mange tilfeller ha religiøstinnhold, men det finnes òg sekulære seremonier knyttet til døde. Gravferden kan brukest til å minnes den avdøde på, og kan være en viktig del i en sørgeprosess.

Tekst: Wikipedia.