24. mai 2019
  |  Logg inn
Kalender

Historie

Nord-Troms var underlagt pastoratet i Tromsø helt fram til 1776, da Skjervøy ble et selvstendig sognekall som omfattet også nåværende Nordreisa og Kvænangen kommuner. Kvænangen fikk egen sogneprest i 1969.

Følgende har vært sokneprester:

Navn Periode 
Harald O. Lindback  1969-1974
Leif Raustøl 1974-1981
Jesper Johnsen 1982-1993
Egil Eggen
1996-1998
Jan Sommerset
2000-2004
Terje Nyvoll-Todnem
2004-2008
Tore Thomassen 2010-2011
Lars Ruben Johannes Westberg 2011- 
Orglene

ORGEL: SEKKEMO KIRKE

Orglet er piporgel og har 6 stemmer og er levert fra Henrik Brinkt Hansen i 1995. Tidligere hadde vi et harmoniumorgel fra omkring 1960. Orglet ble gitt av Kjækan sanitetsforening og bli nå brukt i kirkestua.

ORGEL: SKORPA KIRKE
Før evakueringen hadde ikke kirken orgel, det var ikke snakk om orgel dengang i det hele tatt, da underforstått; Det var ikke bruk for orgel etter menighetens syn. Men like etter frigjøringen i 1945 var det et lite husorgel i kirken. På denne tiden var det ikke montert elektrisk strøm i kirken, og den som spilte på orgelet måtte trå luft med føttene. Fruen til presten Sigurd Sivertsen spilte på det ved gudstjenester forøvrig. Omkring 1960 ble det innkjøpt et orgel som var brukt ved Rotsund kapell, og det gamle ble solgt til sogneprest Ola Drevatne. En lærer i Rotsund, frøken Næss, kom til Skorpa som organist ved behov og spilte på det nye orgelet ved kirkelige handlinger. Dette orgelet er fremdeles i bruk i Skorpa kirke - når det er organist tilstede.


ORGEL: BURFJORD KIRKE


Orglet er fra 2002 levert av Robert Gustavson. Orglet har 4 stemmer.

Vil du vite mer, kan du kontakte vår organist Etto Huizenga