24. mai 2019
  |  Logg inn
Menighetsblad
Menighetsbladet utgis av Kvænangen menighet.
Redaksjonskomitè består av:
- Kirkevergen
- Soknepresten
- Menighetsrådsleder

Kontingent er kr 100,- eller mer.
Kontonummer: 4740.33.00930

Velg hvilket menighetsblad dere vil se på ved å trykke på den.
Om dere ikke har en PDF leser kan dere laste den ned her.