Kirkens aktiviteter fremover


Litt om hva som skjer i Kvænangen fremover.

 

Som kjent er de fleste aktiviteter i kirkens regi avlyst grunnet coronaviruset. Kirken lokalt og nasjonalt ønsker fortsatt å vise sin tilstedeværelse både med ringing i kirkeklokker og strømming av gudstjenester og andakter på nett og tv/ radio.

Bispedømmet og kirkerådet oppfordret landets kirker til å ringe helgen inn 5-10 minutter hver lørdag som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn. 

I Kvænangen skal vi ringe i både Burfjord og Sekkemo kirke, i tillegg til å ringe påsken inn.

Langfredag skal vi strømme en gudstjeneste fra Burfjord kirke klokken 13.00 på facebook.

 

For å finne oversikt over kirkens digitale program og direktesendinger ellers om i landet, kan man gå inn på https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/f%C3%B8lg%20sendingene%20fra%20kirkens%20nasjonale%20facebookkonto/

Tilbake