Klart for Gudstjenester


Fra 21 mai starter vi opp igjen med gudstjenester i Kvænangen!

 

Vi er veldig glade for å kunne melde om at vi nå vil kunne holde gudstjenester igjen. 

Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

  • Maksimalt 50 gjester til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd) 
  • Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
  • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas
  • Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter
  • Vi er pålagt å registrere navn på deltakere. Denne listen oppbevares utilgjengelig for andre i 10 dager før makulering.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
  • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Dette vil altså si at i Sekkemo kirke åpner vi for 50 gjester, og 30 gjester i Burfjord kirke.
Vi oppfordrer alle til å holde god avstand til hverandre ved inngangen, og bruke antibac som står utplassert. 
Toaletter vil være stengt for å hindre felles kontaktflater, og eventuell smittebegrensning.

Nattverd utføres stående for å unngå hindre felles kontaktflater, og med 1 meters avstand til hverandre.

Under gudstjeneste vil vi gi så god informasjon som mulig for å kunne sikre godt smittevern.

Vi vil også filme gudstjenester fremover som legges ut på nett. Dette fordi det er folk som ikke har mulighet å delta på gudstjenester da de er syke, i risikogruppen eller av andre årsaker ikke kan delta, og vi ønsker at alle skal ha mulighet til å få med seg gudstjenester vi har.
 Deltakelse i gudstjenester innebærer et samtykke til opptak, men kamera vil bli plassert slik at færrest mulig gjester blir eksponert, om mulig ingen. Ved nattverd blir det ikke filmet. Opptak legges ut i etterkant, så det er muligheter for å klippe bort ting. 

I kalenderen her på hjemmesiden vil man finne oversikt over gudstjenester fremover, men det annonseres også i framtid i nord.

De gudstjenester som er satt opp fremover er

Torsdag 21 mai, kristi himmelfartsdag klokken 18.00 i Sekkemo kirke (maks 50 stk)
Søndag 31 mai klokken 11.00 i Burfjord kirke (maks 30 stk)
Søndag 14 juni klokken 11.00 i Sekkemo kirke (maks 50 stk)

Tilbake