Kontaktinformasjon


Kvænangen Menighetskontor

Adresse: Postboks 143, 9169 Burfjord
Telefon:
41 34 66 90

Epost: christin.rode@kvanangen.kommune.no

Sokneprest

Jesper James Alvær

+4748050535

Send epost

Vikar Organist

Saxe Olav Edvardsen

+4791626585

Send epost

Kirketjener

Svenn Ivar Isaksen

+4791845660

Send epost

Kirkeverge

Christin Mattilakken Røde

+4741346690

Send epost