Konfirmasjon 2021


Grunnet koronastiuasjonen er det satt opp alternativ dati til høsten for de som ønsker å konfirmeres da.

 

Dato for årets konfirmasjoner er da 23.05 og 29.08, med felles samtalegudstjeneste 21.05.

Ettersom denne infoen ikke rakk å komme med i denne utgaven av menighetsbladet informerer vi i våre digitale kanaler, i tillegg til at konfirmantforeldre har fått beskjed.

Ønsket dato kan sendes på mail eller sms til prest/kirkeverge.

Tilbake