menighetsrådet


Menighetsrådet og fellesrådet består i perioden 2019-2023 av disse medlemmene

 

Jenny Sofie Fyhn Olsen (leder 2021)
Reidar Eilertsen Wassnes
Saxe Olav Edvardsen (nestleder 2021)
Karstein Mortensen
Rita Gøril Pedersen
Ivan J. Mathiassen

Vara:
Benedikte Steinvik
Linda Rygh

Kommunal representant:
Ordfører Eirik L. Mevik
Vara: Hanne Wiesner (varaordfører)

Tilbake