Det nye menighetsrådet i Kvænangen


Resultat av valg til nytt menighetsråd er klart! Her kan du lese om valget lokalt og hvem som skal styre kirken i Kvænangen de kommende årene.

en hånd åpner et forheng i et stemmeavlukke

Faste medlemmer

Navn Liste Rangering Stemmer totalt
Jenny Sofie Fyhn Olsen Nominasjonskomiteens liste   1 227
Kai Petter Johansen Nominasjonskomiteens liste   2 201
Linda Rygh Nominasjonskomiteens liste   3 194
Anna Karoline Iversen Nominasjonskomiteens liste   4 193
Tom-Iver Westby Josefsen Nominasjonskomiteens liste   5 182
Åsmund Austarheim Nominasjonskomiteens liste   6 178

 

Varamedlemmer

Navn Liste Rangering Stemmer totalt
Jan Helge Jensen Nominasjonskomiteens liste   7 178
Geir Morten Olsen Nominasjonskomiteens liste   8 175
Mari Telise Nilsen Nominasjonskomiteens liste   9 172
Ann Mari Jonassen Nominasjonskomiteens liste   10 168
Sigrid Iversen Lykkes Nominasjonskomiteens liste   11 164

Sperregrensen for personstemmer var på 165.9

 

Det var 833 stemmeberettigede i soknet, og 160 personer som stemte ved ett eller begge valg. Dette tilsier en valgdeltakelse på 19%
Nytt av året var muligheten til å forhåndsstemme digitalt. Her kom det inn 49 forhåndsstemmer!

Menighetsrådet trer i funksjon 1. november i valgåret. Kirkelig fellesråd trer i funksjon 1. desember i valgåret. Konstituerende møte skal finne sted før utgangen av oktober.

 

 

 

 

Tilbake