Prisliste


Her finner du en oversikt over priser på diverse tjenester hos oss.

 

Gravferd utensokns

Kistegrav

Pr grav

Kr 8.908

 

Urnegrav

Pr grav

Kr 3668

 

Seremoni i kirken

Inkl prest, kirketjener og organist

 

Kr 4.192

 

 

 

 

Vielse utensokns

Også dersom ingen av brudefolk er medlem av Dnk
Tillegg for kjøreutgifter

Seremoni i kirken

Inkl prest, kirketjener og organist

 

Kr 4.192

Prisene indeksreguleres årlig

Tillegg for kjøreutgifter tilkommer

Tillegg for brøyting/strøing tilkommer

   

 

 

 

Kirkestuer

Sekkemo

Arrangement

Kr 2.000

Leie er for en dag m/mulighet for å ordne dagen før.
Prisen er inkludert vask av gulv

Burfjord

Arrangement

Kr 2.000

Begge

Møter (dag eller kveld) m/prosjektor

Pr møte

Kr 800

 

Tillegg for brøyting strøing tilkommer

Tillegg for vask dersom ikke gjennomført skikkelig.

   

 

 

 

Annonse menighetsblad

 

 

 

 

Annonse liten

Per annonse

Kr 500

 

Annonse stor

Per annonse

Kr 1000

 

 

 

 

Fakturagebyr alle faktura

 

Pr faktura

Kr 40

Tilbake