Konfirmasjon


Konfirmasjon er for alle!

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

flere unge mennesker i konfirmantkappe som ser glade ut

Konfirmanttiden er en tid for å lære mer om Kirken, om kristen tro og om deg selv. Gjennom året får du lære mer om hvem Gud er og hvilke tanker Han har for menneskene, men du blir også utfordret til å tenke på hvem du er, hvem du vil være og hvilken plass du har i fellesskapet med Gud og med andre mennesker.  Blant temaene vi skal utforske er: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Hvordan kan jeg bety noe for andre? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke, stille spørsmål og finne dine egne svar.

 Hva er konfirmasjon?

Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro.

 En konfirmanttid for alle

Uansett funksjonsevne har alle rett til en god konfirmanttid. Er det behov for individuell tilrettelegging vil vi gjerne vite det om det, slik at vi kan lage en god ramme for alle.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres?

Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

Last ned skjema her, fyll ut og send inn!

 

Tilbake