Orgel Skorpa Kirke


Orglet er piporgel og har 6 stemmer og er levert fra Henrik Brinkt Hansen i 1995. Tidligere hadde vi et harmoniumorgel fra omkring 1960. Orglet ble gitt av Kjækan sanitetsforening og bli nå brukt i kirkestua.

ORGEL: SKORPA KIRKE
Før evakueringen hadde ikke kirken orgel, det var ikke snakk om orgel dengang i det hele tatt, da underforstått; Det var ikke bruk for orgel etter menighetens syn. Men like etter frigjøringen i 1945 var det et lite husorgel i kirken. På denne tiden var det ikke montert elektrisk strøm i kirken, og den som spilte på orgelet måtte trå luft med føttene. Fruen til presten Sigurd Sivertsen spilte på det ved gudstjenester forøvrig. Omkring 1960 ble det innkjøpt et orgel som var brukt ved Rotsund kapell, og det gamle ble solgt til sogneprest Ola Drevatne. En lærer i Rotsund, frøken Næss, kom til Skorpa som organist ved behov og spilte på det nye orgelet ved kirkelige handlinger. Dette orgelet er fremdeles i bruk i Skorpa kirke - når det er organist tilstede.
 

Tilbake