Har du et bidrag til menighetsbladet?


logo kvænangen menighetsblad

Vi jobber med å få sammen et julenummer av menighetsbladet. Vi tar gjerne i mot bidrag fra menighetsbladets lesere, så om du har du noen fine bilder eller annet som kan være fint å få på trykk, så kan du sende til christin.rode@kvanangen.kommune.no

 

Tilbake