Nytt menighetsråd konstituert


12 november ble det avtroppende rådet takket av, og det påtroppende menighetsrådet konstituert.

Det nye rådet valgte Jenny Sofie Fyhn Olsen som leder, og Reidar Eilertsen-Wassnes som nestleder.
Vi takker det gamle rådet for deres gode innsats, og håper det nye finner glede og inspirasjon i arbeidet sitt framover.

 

Menighetsrådet vil i perioden 2019-2023 bestå av følgende personer:

Leder
Jenny Sofie Fyhn Olsen
Nestleder
Reidar Eilertsen Wassnes


Saxe Olav Edvardsen
Irene Skogstad Mortensen
Harald Oddvar Lindbach
Ivan Johan Mathiassen

Varamedlemmer:

Rita Gøril Pedersen
Karstein Mortensen
Benedikte Steinvik
Linda Rygh
Elisabeth Hætta

Tilbake