Dåp


Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.
Velkommen til å ta kontakt med menigheten hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes.

I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Dåpen er et tegn på tilhørigheten mellom Gud og det enkelte menneske, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.

baby kledd i hvitt som spiser på kjolen sin

Bestilling av dåp 
Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret. Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet. Dere mottar fødselsattest på barnet i retur. 
 
Ta deretter kontakt med oss for å avtale dåpsdato. Dette bør gjøres i god tid før ønsket dåpsdato.
I kalenderen på forsiden kan du finne dato og sted for gudstjenester, og velge en passende dag for dåpen.
Vi vil i tillegg trenge en kopi av fødselsattest, og ferdig utfylt skjema for innmelding av dåp.

Faddere 
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen. Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 

Dåpssamtale eller dåpssamling 
I forkant av dåpen tar menighetskontoret kontakt for å invitere til samtale om dåpen. 
 
Velkommen til dåp!

 

Tilbake