Sorgens mange uttrykk - forebygging og håndtering.

Foredrag og samtale med diakonal medarbeider Torill Solli"Sorgens mange uttrykk - forebygging og håndtering" handler om hvor ulike - OG like  - vi mennesker er når sorgen rammer oss. 

Ulike;  fordi vi reagerer forskjellig på tap av den som har stått oss nær; både i oppførsel og tid.

Like;  fordi alle mennesker har grunnleggende behov som mening i livet, tilhørighet og fellesskap. Torill Solli er religionshistoriker med tilleggsutdanning i psykologi og diakoni.

Hun er 64 år, er gift med Frank og har to voksne sønner. Hun bor i Skien, men arbeider i et vikariat som diakonal medarbeider i Alta og Talvik menigheter fram til midt i juni 2024.

Tilbake