Kontaktinformasjon


Kvænangen Menighetskontor

Adresse: Postboks 143, 9169 Burfjord
Telefon:
41 34 66 90

Epost: christin.rode@kvanangen.kommune.no

Vikar Organist

Saxe Olav Edvardsen

91626585

Send e-post

Kirketjener

Svenn Ivar Isaksen

91845660

Send e-post

Kirkeverge

Christin Røde

+4741346690

Send e-post

Kontaktliste

Tore Thomassen

+4791544855