Viktig om gravsteder i Kvænangen


En viktig oppfordring til alle brukere og besøkende av kirkegårder i Kvænangen.

Som et ledd i gravferdsforvaltning er noe av vår oppgave å til se at kirkegårdene driftes etter de vedtekter som er fastsatt.

Vi ber derfor alle som har gravsteder de er ansvarlige for i Kvænangen å ta en eksttra titt på kirkegårdsvedtektene.

Det første som bør merkes er at alle gravminner skal godkjennes av gravferdsmydighet før de settes opp, her Kvænangen kirkelige fellesråd. 
Selv om de fleste leverandører leverer gravsteiner som er innenfor målene som er godkjent, skal navn og inskripsjon godkjennes. Dette er også en påminnelse til leverandører av gravminner; søknad SKAL sendes gravplassforvaltning på stedet for godkjenning.
Gravminner som ikke er godkjent og ikke oppfyller kriteriene i vedtektene kan kreves fjernet eller endret.

Selv om ikke kirkelig fellesråd har enerett til å sette opp gravminner skal de som setter opp gravminnene sette opp disse slik at radene blir på linje, og ikke står skjevt.
I de tilfeller der det gravlegges ved siden av en grav og det brukes felles støtte til disse gravene skal støtten midtstilles.
Vi har sett flere gravminner som ikke er satt opp slik de skal, støtter som ikke er midstilt etter andre gravlegging og festere til disse gravstedene vil få brev der de vil bli bedt om å rette dette opp. Blir de ikke rettet opp vil kirkelig fellesråd rette dem opp og sende regning for dette til fester.

Mange ønsker også å pynte foran gravminnene med steiner og liknende. Dette er ikke tillatt, det er kun naturstein som ikke er fysisk festet i gravstein som kan stå i/rundt plantefelt. Denne skal også flukte med bakken.
Ved klipping utgjør steiner og små hekker og gjerder en stor risiko for utstyr vi har.
Vi oppfordrer til å fjerne disse selv, vi vil uansett fjerne disse til våren.

For å lese vedtektene kan du trykke her

 

 

Tilbake